ProtocolMessageFilter

ProtocolMessageFilter constructor

Initierar en ny instans avProtocolMessageFilter class.

public ProtocolMessageFilter(params string[] protocols)
ParameterTypBeskrivning
protocolsString[]Protokollen.

Se även