Aspose.Svg.Net.MessageHandlers

Den Aspose.Svg.Net.MessageHandlers namnområdet är presenteras av klasser - meddelandehanterare av olika protokoll.

Klasser

Klass Beskrivning
FileProtocolMessageHandler Representerarfil: protokollmeddelandehanterare.
FtpProtocolMessageHandler Representerarftp: protokollmeddelandehanterare.
HttpProtocolMessageHandler Representerarhttp: protokollmeddelandehanterare.