Aspose.Svg.Net.MessageHandlers

Den Aspose.Svg.Net.MessageHandlers namnområdet är presenteras av klasser - meddelandehanterare av olika protokoll.

Klasser

KlassBeskrivning
FileProtocolMessageHandlerRepresenterarfil: protokollmeddelandehanterare.
FtpProtocolMessageHandlerRepresenterarftp: protokollmeddelandehanterare.
HttpProtocolMessageHandlerRepresenterarhttp: protokollmeddelandehanterare.