FtpProtocolMessageHandler

FtpProtocolMessageHandler class

Representerarftp: protokollmeddelandehanterare.

public class FtpProtocolMessageHandler : MessageHandler

Konstruktörer

namnBeskrivning
FtpProtocolMessageHandler()Initierar en ny instans avFtpProtocolMessageHandler class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Filters { get; }Hämtar filterlistan som motsvarar den angivna hanterartypen.

Metoder

namnBeskrivning
override Invoke(INetworkOperationContext)När den åsidosätts i en härledd klass används för att implementera meddelandehanteringen.

Se även