HttpProtocolMessageHandler

HttpProtocolMessageHandler class

Representerarhttp: protokollmeddelandehanterare.

public class HttpProtocolMessageHandler : MessageHandler

Konstruktörer

namnBeskrivning
HttpProtocolMessageHandler()Initierar en ny instans avHttpProtocolMessageHandler class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Filters { get; }Hämtar filterlistan som motsvarar den angivna hanterartypen.

Metoder

namnBeskrivning
override Invoke(INetworkOperationContext)När den åsidosätts i en härledd klass används för att implementera meddelandehanteringen.

Se även