ByteArrayContent

ByteArrayContent class

Representerar innehåll baserat på en byte-array.

public class ByteArrayContent : Content

Konstruktörer

namnBeskrivning
ByteArrayContent(byte[])Initierar en ny instans avByteArrayContent class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Headers { get; }Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
ReadAsByteArray()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en byte-array som representerar innehållet.
ReadAsStream()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en ström som representerar innehållet.
ReadAsString()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en sträng som representerar innehållet.

Se även