Content

Content class

Representerar en basklass för en HTTP-enhetskropp och innehållsrubriker.

public abstract class Content : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
Headers { get; }Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
ReadAsByteArray()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en byte-array som representerar innehållet.
ReadAsStream()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en ström som representerar innehållet.
ReadAsString()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en sträng som representerar innehållet.

Se även