Headers

Content.Headers property

Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

public ContentHeaders Headers { get; }

Fastighetsvärde

Rubrikerna.

Se även