ContentHeaders

ContentHeaders class

Innehåller rubrikerna som är kopplade till ett innehåll.

public class ContentHeaders : WebHeaderCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
ContentHeaders()Initierar en ny instans avContentHeaders class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ContentType { get; }Får värdet Content-Type header.

Se även