HttpMethod

HttpMethod class

Representerar verktygsklass för att hämta och jämföra standard HTTP-metoder.

public class HttpMethod : IEquatable<HttpMethod>

Konstruktörer

namnBeskrivning
HttpMethod(string)Initierar en ny instans avHttpMethod klass med en specifik HTTP-metod.

Egenskaper

namnBeskrivning
static Delete { get; }Representerar en HTTP DELETE-protokollmetod.
static Get { get; }Representerar en HTTP GET-protokollmetod.
static Post { get; }Representerar en HTTP POST-protokollmetod.
static Put { get; }Representerar en HTTP PUT-protokollmetod.

Metoder

namnBeskrivning
Equals(HttpMethod)Indikerar om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
override Equals(object)Bestämmer om den angivnaObject , är lika med denna instans.
override GetHashCode()Returnerar en hash-kod för denna instans.
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.
operator ==Implementerar jämställdhetsoperatorn.
explicit operatorUtför en explicit konvertering frånString tillHttpMethod .
operator !=Implementerar jämställdhetsoperatorn.

Se även