INetworkOperationContext

INetworkOperationContext interface

Ger kontextuell information för nätverkstjänsterna.

public interface INetworkOperationContext

Egenskaper

namnBeskrivning
Request { get; set; }Hämtar eller ställer in förfrågningsmeddelandet.
Response { get; set; }Hämtar eller ställer in svarsmeddelandet.

Se även