MessageFilter

MessageFilter class

Representerar abstrakt basklass för olika klasser av filter som används för att fråga meddelanden

public abstract class MessageFilter

Metoder

namnBeskrivning
abstract Match(INetworkOperationContext)När den åsidosätts i en härledd klass, testar den om en kontext uppfyller filterkriterierna.

Se även