MessageHandler

MessageHandler class

Representerar en bastyp för meddelandehanterare.

public abstract class MessageHandler

Egenskaper

namnBeskrivning
Filters { get; }Hämtar filterlistan som motsvarar den angivna hanterartypen.

Metoder

namnBeskrivning
abstract Invoke(INetworkOperationContext)När den åsidosätts i en härledd klass används för att implementera meddelandehanteringen.

Se även