MultipartContent

MultipartContent class

Representerar ett innehåll med flera delar/*.

public class MultipartContent : Content, IEnumerable<Content>

Konstruktörer

namnBeskrivning
MultipartContent()Skapa en ny instans avMultipartContent class.
MultipartContent(string)Skapa en ny instans avMultipartContent klass med undertyp.
MultipartContent(string, string)Skapa en ny instans avMultipartContent klass med undertyp och gräns.

Egenskaper

namnBeskrivning
Headers { get; }Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

Metoder

namnBeskrivning
virtual Add(Content)Lägg till ett nytt innehåll tillMultipartContent
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom en samling.
ReadAsByteArray()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en byte-array som representerar innehållet.
ReadAsStream()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en ström som representerar innehållet.
ReadAsString()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en sträng som representerar innehållet.

Se även