MultipartFormDataContent

MultipartFormDataContent class

Representerar innehåll för flerdelad/form-datakodningsalgoritm

public class MultipartFormDataContent : MultipartContent

Konstruktörer

namnBeskrivning
MultipartFormDataContent()Initierar en ny instans avMultipartFormDataContent class.
MultipartFormDataContent(string)Initierar en ny instans avMultipartFormDataContent class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Headers { get; }Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

Metoder

namnBeskrivning
override Add(Content)Lägg till innehållet iMultipartFormDataContent klass
Add(Content, string)Lägg till innehållet iMultipartFormDataContent klass med fältnamn parameter
Add(Content, string, string)Lägg till innehållet iMultipartFormDataContent klass med fält och filnamn parameter
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom en samling.
ReadAsByteArray()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en byte-array som representerar innehållet.
ReadAsStream()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en ström som representerar innehållet.
ReadAsString()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en sträng som representerar innehållet.

Se även