RequestMessage

RequestMessage class

Representerar ett förfrågningsmeddelande.

public class RequestMessage : IDisposable

Konstruktörer

namnBeskrivning
RequestMessage(string)Initierar en ny instans avRequestMessage class.
RequestMessage(Url)Initierar en ny instans avRequestMessage class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Content { get; set; }Hämtar eller ställer in begäran om innehåll.
CookieContainer { get; set; }Hämtar eller ställer in den cookiebehållare som används för att lagra servercookies av hanteraren.
Credentials { get; set; }Hämtar eller ställer in autentiseringsinformation för begäran.
Headers { get; }FårRequestHeaders .
Method { get; set; }Hämtar eller ställer inHttpMethod .
PreAuthenticate { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om ett auktoriseringshuvud ska skickas med begäran.
RequestUri { get; set; }Hämtar eller ställer in begäran URI.
Timeout { get; set; }Antalet millisekunder som ska vänta innan begäran tar slut. Standardvärdet är 100 000 millisekunder (100 sekunder).

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.

Se även