Content

RequestMessage.Content property

Hämtar eller ställer in begäran om innehåll.

public Content Content { get; set; }

Fastighetsvärde

Kroppen.

Se även