ResponseMessage

ResponseMessage class

Representerar ett svarsmeddelande.

public class ResponseMessage : IDisposable

Konstruktörer

namnBeskrivning
ResponseMessage(HttpStatusCode)Initierar en ny instans avResponseMessage class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Content { get; set; }Hämtar eller ställer in svarsinnehållet.
Cookies { get; set; }Hämtar eller ställer in cookiesamlingen.
Headers { get; }Hämtar rubrikerna.
IsSuccess { get; }Får ett värde som indikerar om detta meddelande är framgångsrikt.
Request { get; set; }Hämtar eller ställer in den associerade begäran.
StatusCode { get; set; }Hämtar eller ställer in statuskoden.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.

Se även