UrlResolver

UrlResolver class

Representerar verktygsklass för att lösa absolut URL med en URI (Uniform Resource Identifier).

public class UrlResolver

Konstruktörer

namnBeskrivning
UrlResolver()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
virtual Resolve(string, string)Löser den absoluta URI från basen och relativa URI.

Se även