Aspose.Svg.Paths

Den Aspose.Svg.Dom.Svg.Paths namnutrymme beskriver klasser för representation av konturerna av en form som kan fyllas eller strökas. En bana kan också användas som en urklippsbana, för att beskriva animation, eller positionstext.

Klasser

KlassBeskrivning
SVGPathSegSVGPathSeg-gränssnittet är ett basgränssnitt som motsvarar ett enda kommando inom en sökvägsdataspecifikation.
SVGPathSegArcAbsSVGPathSegArcAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute arcto” (A) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegArcRelSVGPathSegArcRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ arcto” (a) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegClosePathSVGPathSegClosePath-gränssnittet motsvarar ett “closepath” (z) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicAbsSVGPathSegCurvetoCubicAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut cubic Bézier curveto” (C) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicRelSVGPathSegCurvetoCubicRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ kubisk Bézier-kurveto” (c) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbsSVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut smooth cubic curveto” (S) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRelSVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ jämn kubisk kurva” (s) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticAbsSVGPathSegCurvetoQuadraticAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute quadratic Bézier curveto” (Q) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticRelSVGPathSegCurvetoQuadraticRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ kvadratisk Bézier curveto” (q) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbsSVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut smooth cubic curveto” (T) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRelSVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ jämn kubisk kurva” (t) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoAbsSVGPathSegLinetoAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut lineto” (L) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoHorizontalAbsSVGPathSegLinetoHorizontalAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut horizontal lineto” (H) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoHorizontalRelSVGPathSegLinetoHorizontalRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ horisontell lineto” (h) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoRelSVGPathSegLinetoRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ lineto” (l) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoVerticalAbsSVGPathSegLinetoVerticalAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute vertical lineto” (V)-sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoVerticalRelSVGPathSegLinetoVerticalRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ vertikal lineto” (v) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegListDetta gränssnitt definierar en lista över SVGPathSeg-objekt.
SVGPathSegMovetoAbsSVGPathSegMovetoAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute moveto” (M) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegMovetoRelSVGPathSegMovetoRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ moveto” (m) sökvägsdatakommando.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
ISVGAnimatedPathDataSVGAanimatedPathData-gränssnittet stöder element som har ett ’d’-attribut som innehåller SVG-sökvägsdata och stöder möjligheten att animera det attributet.