Aspose.Svg.Paths

Den Aspose.Svg.Dom.Svg.Paths namnutrymme beskriver klasser för representation av konturerna av en form som kan fyllas eller strökas. En bana kan också användas som en urklippsbana, för att beskriva animation, eller positionstext.

Klasser

Klass Beskrivning
SVGPathSeg SVGPathSeg-gränssnittet är ett basgränssnitt som motsvarar ett enda kommando inom en sökvägsdataspecifikation.
SVGPathSegArcAbs SVGPathSegArcAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute arcto” (A) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegArcRel SVGPathSegArcRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ arcto” (a) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegClosePath SVGPathSegClosePath-gränssnittet motsvarar ett “closepath” (z) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicAbs SVGPathSegCurvetoCubicAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut cubic Bézier curveto” (C) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicRel SVGPathSegCurvetoCubicRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ kubisk Bézier-kurveto” (c) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut smooth cubic curveto” (S) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ jämn kubisk kurva” (s) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute quadratic Bézier curveto” (Q) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticRel SVGPathSegCurvetoQuadraticRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ kvadratisk Bézier curveto” (q) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbs SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut smooth cubic curveto” (T) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ jämn kubisk kurva” (t) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoAbs SVGPathSegLinetoAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut lineto” (L) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoHorizontalAbs SVGPathSegLinetoHorizontalAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut horizontal lineto” (H) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoHorizontalRel SVGPathSegLinetoHorizontalRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ horisontell lineto” (h) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoRel SVGPathSegLinetoRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ lineto” (l) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoVerticalAbs SVGPathSegLinetoVerticalAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute vertical lineto” (V)-sökvägsdatakommando.
SVGPathSegLinetoVerticalRel SVGPathSegLinetoVerticalRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ vertikal lineto” (v) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegList Detta gränssnitt definierar en lista över SVGPathSeg-objekt.
SVGPathSegMovetoAbs SVGPathSegMovetoAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute moveto” (M) sökvägsdatakommando.
SVGPathSegMovetoRel SVGPathSegMovetoRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ moveto” (m) sökvägsdatakommando.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ISVGAnimatedPathData SVGAanimatedPathData-gränssnittet stöder element som har ett ’d’-attribut som innehåller SVG-sökvägsdata och stöder möjligheten att animera det attributet.