PathSegTypeAsLetter

SVGPathSeg.PathSegTypeAsLetter property

Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.

public string PathSegTypeAsLetter { get; }

Fastighetsvärde

Typen av sökvägssegmentet.

Se även