SVGPathSegArcRel

SVGPathSegArcRel class

SVGPathSegArcRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ arcto” (a) sökvägsdatakommando.

public class SVGPathSegArcRel : SVGPathSeg

Egenskaper

namnBeskrivning
Angle { get; set; }Rotationsvinkeln i grader för ellipsens x-axel relativt x-axeln för användarens koordinatsystem.
LargeArcFlag { get; set; }Värdet för parametern large-arc-flag.
PathSegType { get; }Typen av sökvägssegmentet som specificeras av en av konstanterna som definieras i detta gränssnitt.
PathSegTypeAsLetter { get; }Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.
R1 { get; set; }X-axelns radie för ellipsen (dvs. r1).
R2 { get; set; }Y-axelns radie för ellipsen (dvs. r2).
SweepFlag { get; set; }Värdet för parametern svepflagga.
X { get; set; }Den relativa X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
Y { get; set; }Den relativa Y-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även