X

SVGPathSegCurvetoCubicRel.X property

Den relativa X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.

public float X { get; set; }

Fastighetsvärde

Den relativa X-koordinaten

Undantag

undantagskick
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Höjd vid ett försök att ändra värdet på ett skrivskyddat attribut.

Se även