X2

SVGPathSegCurvetoCubicRel.X2 property

Den relativa X-koordinaten för den andra kontrollpunkten.

public float X2 { get; set; }

Fastighetsvärde

Den relativa X-koordinaten

Undantag

undantagskick
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Höjd vid ett försök att ändra värdet på ett skrivskyddat attribut.

Se även