Y1

SVGPathSegCurvetoCubicRel.Y1 property

Den relativa Y-koordinaten för den första kontrollpunkten.

public float Y1 { get; set; }

Fastighetsvärde

Den relativa Y-koordinaten

Undantag

undantagskick
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Höjd vid ett försök att ändra värdet på ett skrivskyddat attribut.

Se även