SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs

SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs class

SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolute quadratic Bézier curveto” (Q) sökvägsdatakommando.

public class SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs : SVGPathSeg

Egenskaper

namn Beskrivning
PathSegType { get; } Typen av sökvägssegmentet som specificeras av en av konstanterna som definieras i detta gränssnitt.
PathSegTypeAsLetter { get; } Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.
X { get; set; } Den absoluta X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
X1 { get; set; } Den absoluta X-koordinaten för den första kontrollpunkten.
Y { get; set; } Den absoluta Y-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
Y1 { get; set; } Den absoluta Y-koordinaten för den första kontrollpunkten.

Metoder

namn Beskrivning
Dispose() Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
virtual GetPlatformType() Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även