SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel

SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel class

SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel-gränssnittet motsvarar ett “relativ jämn kubisk kurva” (t) sökvägsdatakommando.

public class SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel : SVGPathSeg

Egenskaper

namn Beskrivning
PathSegType { get; } Typen av sökvägssegmentet som specificeras av en av konstanterna som definieras i detta gränssnitt.
PathSegTypeAsLetter { get; } Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.
X { get; set; } Den relativa X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
Y { get; set; } Den relativa Y-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.

Metoder

namn Beskrivning
Dispose() Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
virtual GetPlatformType() Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även