SVGPathSegLinetoHorizontalAbs

SVGPathSegLinetoHorizontalAbs class

SVGPathSegLinetoHorizontalAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut horizontal lineto” (H) sökvägsdatakommando.

public class SVGPathSegLinetoHorizontalAbs : SVGPathSeg

Egenskaper

namnBeskrivning
PathSegType { get; }Typen av sökvägssegmentet som specificeras av en av konstanterna som definieras i detta gränssnitt.
PathSegTypeAsLetter { get; }Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.
X { get; set; }Den absoluta X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även