SVGPathSegList

SVGPathSegList class

Detta gränssnitt definierar en lista över SVGPathSeg-objekt.

public class SVGPathSegList : SVGListBase<SVGPathSeg>

Konstruktörer

namn Beskrivning
SVGPathSegList() Initierar en ny instans avSVGPathSegList class.
SVGPathSegList(IEnumerable<SVGPathSeg>) Initierar en ny instans avSVGPathSegList class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Item { get; set; }
Length { get; }
NumberOfItems { get; }

Metoder

namn Beskrivning
AppendItem(SVGPathSeg)
Clear()
Dispose() Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
GetEnumerator()
GetItem(ulong)
virtual GetPlatformType() Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .
Initialize(SVGPathSeg)
InsertItemBefore(SVGPathSeg, ulong)
RemoveItem(ulong)
ReplaceItem(SVGPathSeg, ulong)

Se även