true

SVGPathSegMovetoRel.Y property

Den relativa Y-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.

public float Y { get; set; }

Fastighetsvärde

Den relativa Y-koordinaten

Undantag

undantagskick
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Höjd vid ett försök att ändra värdet på ett skrivskyddat attribut.

Se även