Aspose.Svg.Rendering.Fonts

Klasser

Klass Beskrivning
FontMatcher Den här klassen låter dig styra vissa delar av teckensnittsmatchningsalgoritmen.
FontMatchingProperties Den här klassen innehåller egenskaper som beskriver teckensnittet som matchas.