Aspose.Svg.Rendering.Fonts

Klasser

KlassBeskrivning
FontMatcherDen här klassen låter dig styra vissa delar av teckensnittsmatchningsalgoritmen.
FontMatchingPropertiesDen här klassen innehåller egenskaper som beskriver teckensnittet som matchas.