Aspose.Svg.Rendering.Image

Den Aspose.Svg.Rendering.Image namnområdet tillhandahåller specifik enhetsklass såväl som några renderingsalternativ klasser som ansvarar för rendering till rasterformat: jpeg, png, bmp, gif, tiff.

Klasser

KlassBeskrivning
ImageDeviceRepresenterar rendering till rasterformat: jpeg, png, bmp, gif, tiff.
ImageRenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativ förImageDevice . Dessa alternativ används för att specificera utdatabildformat, komprimering, upplösning etc.
TextOptionsRepresenterar textåtergivningsalternativ förImageDevice .

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
CompressionAnger möjliga komprimeringsscheman för TIFF-bitmappsbilder (Tagged Image File Format).
ImageFormatAnger filformatet för bilden.