Compression

Compression enumeration

Anger möjliga komprimeringsscheman för TIFF-bitmappsbilder (Tagged Image File Format).

public enum Compression

Värderingar

namn Värde Beskrivning
LZW 2 LZW-komprimeringsschemat används.
CCITT3 3 CCITT3-komprimeringsschemat används.
CCITT4 4 CCITT4-komprimeringsschemat används.
Rle 5 RLE-komprimeringsschemat används.
None 6 TIFF-bilden (Tagged Image File Format) är inte komprimerad.

Se även