Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption

Den Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption namnutrymmet innehåller dataklasser som beskriver pdf-krypteringsdetaljer som lösenord, krypteringsalgoritm och så vidare.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfEncryptionInfo Innehåller detaljer för en pdf-kryptering.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PdfEncryptionAlgorithm Enum för krypteringsläge. Beskriv med hjälp av algoritm och nyckellängd. Denna enum är utökad för att ytterligare kunna öka funktionaliteten. Denna enum implementerar “Base-to-Core”-mönster.
PdfPermissions Denna uppräkning representerar användarens behörigheter för en pdf.