Aspose.Svg.Rendering.Pdf

Den Aspose.Svg.Rendering.Pdf namnutrymmet tillhandahåller specifik enhetsklass samt få renderingsalternativ classes ansvarar för rendering till ett pdf-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfDeviceRepresenterar rendering till ett pdf-dokument.
PdfDocumentInfoRepresenterar informationen om PDF-dokumentet.
PdfRenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativ förPdfDevice .