PdfDocumentInfo

PdfDocumentInfo class

Representerar informationen om PDF-dokumentet.

public class PdfDocumentInfo

Egenskaper

namnBeskrivning
Author { get; set; }Namnet på personen som skapade dokumentet.
CreationDate { get; set; }Hämtar eller ställer in dokumentets skapandedatum specificerat som Coordinated Universal Time (UTC).
Creator { get; set; }Namnet på produkten som skapade originaldokumentet.
Keywords { get; set; }Nyckelord som är kopplade till dokumentet.
ModificationDate { get; set; }Hämtar eller ställer in dokumentets ändringsdatum specificerat som Coordinated Universal Time (UTC).
Producer { get; set; }Namnet på produkten som konverterade dokumentet.
Subject { get; set; }Ämnet för dokumentet.
Title { get; set; }Dokumentets titel.

Se även