Aspose.Svg.Rendering.Xps

Den Aspose.Svg.Rendering.Xpsnamnområdet tillhandahåller specifik enhetsklass såväl som några rendering alternativklasser som ansvarar för rendering till ett XPS-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
XpsDeviceRepresenterar rendering till ett XPS-dokument.
XpsRenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativ förXpsDevice .