Aspose.Svg.Rendering.Xps

Den Aspose.Svg.Rendering.Xpsnamnområdet tillhandahåller specifik enhetsklass såväl som några rendering alternativklasser som ansvarar för rendering till ett XPS-dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
XpsDevice Representerar rendering till ett XPS-dokument.
XpsRenderingOptions Representerar renderingsalternativ förXpsDevice .