AtPagePriority

AtPagePriority enumeration

Anger möjliga order för tillämpning av sidstorleksdeklarationer.

public enum AtPagePriority

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
OptionsPriority0Anger detPageSetup värden som anges iRenderingOptions kommer att åsidosätta värden definierade i css av@sida regler .
CssPriority1Anger det@sida regler definierad i css kommer att åsidosätta värden definierade iPageSetup .

Se även