CssOptions

CssOptions class

Representerar css-renderingsalternativ.

public class CssOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
MediaType { get; set; }Hämtar eller sätterMediaType som kommer att användas för upplösning av mediafrågor under rendering. Standardvärdet ärSkriva ut .

Se även