DeviceTGraphicContextTRenderingOptions.DeviceConfigurationTGraphicContextTRenderingOptions

Device<TGraphicContext,TRenderingOptions>.DeviceConfiguration<TGraphicContext,TRenderingOptions> class

Representerar konfigurationsobjekt för enheter.

public class DeviceConfiguration<TGraphicContext, TRenderingOptions>
    where TGraphicContext : GraphicContext, new()
    where TRenderingOptions : RenderingOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
DeviceConfiguration()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
PageWritingStrategy { get; set; }Hämtar eller ställer in sidans skrivstrategi.

Se även