DeviceTGraphicContextTRenderingOptions.PageWritingStrategyTGraphicContextTRenderingOptions

Device<TGraphicContext,TRenderingOptions>.PageWritingStrategy<TGraphicContext,TRenderingOptions> enumeration

Anger typer av strategier för att skriva sidor i utdataström\strömmar.

public enum PageWritingStrategy<TGraphicContext, TRenderingOptions>
    where TGraphicContext : GraphicContext, new()
    where TRenderingOptions : RenderingOptions

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
SingleStream0Skriver alla sidor i en utdataström.
MultipleStreams1Skriver varje sida till sin egen ström.

Se även