GlyphInfo

GlyphInfo structure

Innehåller glyfrelaterad information.

public struct GlyphInfo

Egenskaper

namnBeskrivning
Index { get; }Hämtar indexet för denna glyf i typsnittet.
Offset { get; }Får offset till nästa glyf i poäng.
Width { get; }Hämtar bredden på glyfen, i punkter.

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även