ImageType

ImageType enumeration

Anger filformatet för bilden

public enum ImageType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unknown 0 Bildformatet kändes inte igen.
Bmp 1 Hämtar bildformatet bitmapp (BMP).
Emf 2 Får det förbättrade metafil-bildformatet (EMF).
Gif 3 Hämtar bildformatet Graphics Interchange Format (GIF).
Icon 4 Hämtar Windows-ikonens bildformat.
Jpeg 5 Får bildformatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Png 6 Hämtar bildformatet W3C Portable Network Graphics (PNG).
Tiff 7 Hämtar bildformatet Tagged Image File Format (TIFF).
Wmf 8 Får bildformatet Windows metafil (WMF).

Se även