RendererTDocument

Renderer<TDocument> class

Representerar en abstrakt klass för alla renderare.

public abstract class Renderer<TDocument> : Renderer
ParameterBeskrivning
TDocumentTyp av dokument.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
Render(IDevice, TDocument)Definierar metod för rendering!:TDocumenttill specificeradeIDevice .
Render(IDevice, params TDocument[])Definierar metod för att rendera flera!:TDocument är i specifikaIDevice .
Render(IDevice, int, params TDocument[])Definierar metod för att rendera flera!:TDocument är i specifikaIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.
Render(IDevice, TDocument, int)Definierar metod för rendering!:TDocumenttill specificeradeIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.
Render(IDevice, TDocument, TimeSpan)Definierar metod för rendering!:TDocumenttill specificeradeIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.
abstract Render(IDevice, TimeSpan, params TDocument[])Definierar metod för att rendera flera!:TDocument är i specifikaIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.

Se även