Renderer

Renderer class

Representerar en basklass för alla renderare och implemnter IDdisposable interface.

public class Renderer : IDisposable

Konstruktörer

namnBeskrivning
Renderer()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.

Se även