RenderingOptions

RenderingOptions class

Representerar renderingsalternativ.

public class RenderingOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
RenderingOptions()Initierar en ny instans avRenderingOptions class.

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Hämtar eller sätterColor som kommer att fylla bakgrunden på varje sida. Standardvärdet ärTransparent .
Css { get; }Får enCssOptions objekt som används för konfiguration av css-egenskapsbearbetning.
virtual HorizontalResolution { get; set; }Ställer in eller får horisontell upplösning för interna (som används under filterbearbetning) bilder, i pixlar per tum. Som standard är den här egenskapen 300 dpi.
PageSetup { get; }Hämtar ett sidinställningar objekt används för konfigurationsutdata siduppsättning.
virtual VerticalResolution { get; set; }Ställer in eller får vertikal upplösning för interna (som används under filterbearbetning) bilder, i pixlar per tum. Som standard är den här egenskapen 300 dpi.

Se även