TextInfo

TextInfo class

Innehåller information om renderad text.

public class TextInfo

Egenskaper

namnBeskrivning
GlyphInfos { get; }Får information om renderade glyfer.

Se även