Aspose.Svg.Saving

Den Aspose.Svg.Spara namnutrymme presenteras av dataklasser för beskrivning av specifika sparalternativ vid konverterings-/sparprocess.

Klasser

KlassBeskrivning
ImageSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.
PdfSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.
ResourceHandlingOptionsRepresenterar resurshanteringsalternativ.
SaveOptionsDetta är en abstrakt basklass för klasser som låter användaren ange ytterligare alternativ när ett dokument sparas i ett visst format.
SVGSaveOptionsRepresenterar SVG-sparalternativ.
XpsSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ResourceHandlingDen här uppräkningen representerar resurshanteringsalternativ.
SVGSaveFormatAnger format i vilket dokument sparas.
UrlRestrictionDenna uppräkning representerar begränsningar som tillämpas på webbadresser för bearbetade resurser.