Aspose.Svg.Saving

Den Aspose.Svg.Spara namnutrymme presenteras av dataklasser för beskrivning av specifika sparalternativ vid konverterings-/sparprocess.

Klasser

Klass Beskrivning
ImageSaveOptions Dataklass för specifika alternativ.
PdfSaveOptions Dataklass för specifika alternativ.
ResourceHandlingOptions Representerar resurshanteringsalternativ.
SaveOptions Detta är en abstrakt basklass för klasser som låter användaren ange ytterligare alternativ när ett dokument sparas i ett visst format.
SVGSaveOptions Representerar SVG-sparalternativ.
XpsSaveOptions Dataklass för specifika alternativ.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ResourceHandling Den här uppräkningen representerar resurshanteringsalternativ.
SVGSaveFormat Anger format i vilket dokument sparas.
UrlRestriction Denna uppräkning representerar begränsningar som tillämpas på webbadresser för bearbetade resurser.