SaveOptions

SaveOptions class

Detta är en abstrakt basklass för klasser som låter användaren ange ytterligare alternativ när ett dokument sparas i ett visst format.

public abstract class SaveOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
ResourceHandlingOptions { get; }Får enResourceHandlingOptions objekt som används för konfiguration av resurshantering.

Se även