Aspose.Svg.Services

Den Aspose.Svg.Services namnutrymmet innehåller -gränssnitt som protokoll för tjänsteimplementationer.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDeviceInformationService Ett gränssnitt som beskrivs en miljö därDocument presenteras för användaren.
INetworkService Tillhandahåller ett gränssnitt för nätverksoperationerna.
IRuntimeService Den här tjänsten används för att konfigurera körtidsrelaterade egenskaper.
IService Definierar ett basgränssnitt för tjänstimplementering.
IServiceContainer Tillhandahåller en behållare för tjänster.
IServiceProvider Tillhandahåller en oföränderlig behållare för tjänster.
IUserAgentService Ett gränssnitt som beskrivs som en användaragentmiljö.