Aspose.Svg.Window

Den Aspose.Svg.Window namnutrymme är relaterat till fönsterobjekt som representerar ett fönster som innehåller ett DOM-dokument. Den innehåller klasser och gränssnitt relaterade till aktiv dokumentadress och webbhistorik.

Klasser

Klass Beskrivning
Location Platsobjekt tillhandahåller en representation av adressen till det aktiva dokumentet i dokumentets webbläsarkontext och tillåter att den aktuella posten i webbläsarkontextens sessionshistorik ändras genom att lägga till eller ersätta poster i historikobjektet.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IWindow Fönsterobjektet representerar ett fönster som innehåller ett DOM-dokument.
IWindowEventHandlers Representerar gränssnitt som måste ärvas av fönsterobjekt
IWindowTimers Tillåter författare att schemalägga timerbaserade återuppringningar.